Stichting Activiteiten

Lions club 's Hertogenbosch

 

Opgericht op 31-12-1976

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

F.A. Koeman, voorzitter

G.C.M. Mol, penningmeester

A.M.L.C. van den Bersselaar, secretaris


Het bestuur is bereikbaar via:

secretariaat@stichtinglionsclubdenbosch.nl

Beleid van de stichting

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling, geregistreerd onder nummer 810863996 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41080097. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL30INGB0657885878.


Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd actief voor de stichting.


Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting is door het bestuur opnieuw vastgelegd voor de periode vanaf 2018  en op deze site beschikbaar gesteld.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de stichting heeft met ingang van 2015 de activiteiten over het afgesloten boekjaar via een verslag op de website ter beschikking gesteld. Dit verslag wordt jaarlijks up to date gemaakt en de oude verslagen worden verwijderd


Financiele verantwoording

Het bestuur van de stichting legt verantwoording af over de financiƫle huishouding door een kascontrole te laten verrichten door een kascommissie die onder toezicht staat van Lions Club 's-Hertogenbosch.

Het bestuur doet jaarlijks na goedkeuring verslag over de resultaten en de aktiviteiten, die zijn gesteund.

Beleidsplan